Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Eryri i Bawb

Croeso i 'Eryri i Bawb', prosiect sydd yn anelu at helpu ac annog pobl sydd yn anabl, yn llai abl neu sydd â phlant ifanc i ymweld ag Eryri er mwyn ymlacio a mwynhau. Ein gobaith ydi darparu gwybodaeth, er mwyn rhoi rhagor o ddewisiadau i chi wrth ymweld ag Eryri.

Mae Eryri i Bawb yn cynnwys gwybodaeth ar drawstoriad eang o elfennau Parc Cenedlaethol Eryri, er enghraifft, llwybrau, trefi a phentrefi a theithiau car, a fydd yn eich galluogi i brofi yr ardal. Hyderwn y bydd 'Eryri i Bawb' yn rhoi cyfle gwych i chi gael blas ar rai o fwynderau yr ardal cyn i chi fentro yma, fel y byddwch yn barod ar gyfer yr anturiaethau sydd gan Eryri i'w cynnig i ymwelwyr o bob gallu corfforol. Ceir yma hefyd wybodaeth am rai rhinweddau lleol sydd yn gorwedd y tu hwnt i ffiniau'r Parc.

Am fwy o fanylion ynghylch sut mae cael yr wybodaeth mewn gwahanol fformatau e.e. print bras, testun yn unig, mwy o gyferbyniad rhwng testun a chefndir ac ati, yna cliciwch ar 'Hygyrchedd' ar waelod y dudalen hon.

Am ragor o wybodaeth ynghylch 'Cynllun Cydraddoldeb Anabledd' Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri neu i lawrlwytho copi PDF o'r ddogfen cliciwch ar 'Cynllun Cydraddoldeb' ar y dde.

Rydym yn gobeithio y bydd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol i chi ac y byddwch yn mwynhau eich ymweliad ag Eryri.

Gwybodaeth Bellach

Os ydych am gael gwybodaeth bellach neu am wneud unrhyw sylw am unrhyw ran o'r adran 'Eryri i Bawb' yna mae croeso i chi gysylltu â ni:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol

Penrhyndeudraeth

Gwynedd

LL48 6LF

Ffôn: 01766 770 274

Email: parc@eryri.llyw.cymru

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)