* anghenrheidiol / indicates required

Mi fydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn darparu ar y ffurflen yma er mwyn eich diweddaru gyda cylchlythyr misol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - Snowdonia National Park Authority will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide monthly updates.

Email Address

Mi allwch newid eich meddwl unrhywbryd drwy glicio’r botwm dad-danysgrifio yng ngwaelod yr e-bost neu gysylltu â ni drwy e-bostio parc@eryri.llyw.cymru. Drwy glicio islaw rydych yn cytuno â’r telerau hyn.

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at park@snowdonia.gov.wales. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

Parc Cenedlaethol Eryri | Snowdonia National Park

PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Lle i enaid gael llonydd

SNOWDONIA NATIONAL PARK

One of Britain's Breathing spaces