Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Canolfannau Croeso

Os ydych am gael gwybodaeth am Eryri, ewch draw i un o Ganolfannau Croeso'r Parc Cenedlaethol. Cewch yno wybodaeth am ddigwyddiadau, atyniadau a gweithgareddau hamdden lleol ynghyd â chyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus. Gall y staff eich helpu gyda phob math o ymholiadau - gallwch archebu lle i aros yn Eryri neu unrhyw le ym Mhrydain, a chael awgrymiadau am atyniadau diddorol yn yr ardal.

Canolfan Groeso Betws y Coed

Canolfan Groeso Betws y Coed

Canolfan Croeso Parc Cenedlaethol Eryri,
Stablau'r Royal Oak,
Betws y Coed, Conwy. LL24 0AH

Ffôn: 01690 710426

Ebost: TIC.BYC@eryri.llyw.cymru

Oriau Agor
10.00yb-4.00yh Sadwrn-Iau (Ar gau ar ddydd gwener)

Gwasanaethau:
archebu llety/gwely
gwybodaeth am yr ardal
man gwerthu - llyfrau, arweinlyfrau, mapiau, cofroddion ayb.

Atyniadau:
Sioe Fideo/DVD - 'Ehediad dros Eryri'
Arddangosfa - 'Eryri - mwy na mynyddoedd'
Unedau crefft

Canolfan Groeso Beddgelert

Canolfan Groeso Beddgelert

Canolfan Croeso Parc Cenedlaethol Eryri,
Canolfan Hebog, Beddgelert,
Gwynedd. LL55 4YD

Ffôn: 01766 890615

Ebost: TIC.Beddgelert@eryri.llyw.cymru

Oriau Agor (Tymhorol)
Ar Gau

Gwasanaethau:
archebu llety/gwely
gwybodaeth am yr ardal
man gwerthu - llyfrau, arweinlyfrau, mapiau, cofroddion ayb.

Canolfan Groeso Aberdyfi

Canolfan Croeso Parc Cenedlaethol Eryri,
Gerddi'r Cei, Aberdyfi,
Gwynedd. LL35 0EE

Ffôn: 01654 767321

Ebost: TIC.Aberdyfi@eryri.llyw.cymru

Oriau Agor (Tymhorol)
Ar Gau

Gwasanaethau:
archebu llety/gwely
gwybodaeth am yr ardal
man gwerthu - llyfrau, arweinlyfrau, mapiau, cofroddion ayb.

Map Canolfannau Ymwelwyr (© APCE)

Map Canolfannau Ymwelwyr (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)