Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Parcio ar gyfer Yr Wyddfa a mwy

Gwasanaeth Sherpa ar gyfer Yr Wyddfa

What3Words ar gyfer Gwasanaeth Sherpa Yr Wyddfa:  

///treuliodd.cefnogwch.efydd

Pen y Pass yw man cychwyn llwybrau'r Mwynwyr a PYG i fyny'r Wyddfa. Ym mhentref Llanberis mae maes parcio gyda mynediad hawdd at fysus gwennol sy'n rhedeg bob hanner awr at Ben y Pass o Nant Peris.

Nodir os gwelwch yn dda: Nid ydym yn argymell parcio ar ochor y ffordd yn ardal y Cromlechi ar ffordd Llanberis gan fod yr ardal yma yn gallu achosi tagfeydd a nid oes unrhyw gyfleusterau yno. Rydym hefyd yn cynghori bobl i beidio cerdded ar y ffordd fyny nac i lawr o faes parcio Pen y Pass - mae'r A4086 yn ffordd gul droellog heb balmant ac yn brysur gyda lwybr prysur i fwsiau, ceir a cherbydau eraill.

Os ydych yn teithio o gyfeiriad Betws y Coed rydym yn argymell parcio ym Maes Parcio a Theithio Nant Peris sydd hefyd a mynediad hawdd at fysus wennol bob chwarter awr at Ben y Pass.

Cyfradd parcio sylfaenol (diwrnod llawn)- Llanberis: £5.00 (gall amrywio fesul maes parcio)

Bws Wennol: Tocyn Dydd Sherpa’r Wyddfa £5 (oedolyn)/£2.50 (plentyn) (derbynnir taliadau digyswllt)

Rhestr llawn o feysydd parcio APCE.

Opsiynau Parcio ar gyfer Yr Wyddfa

Os mai dyma eich tro cyntaf i gerdded i fyny’r Wyddfa, rydym yn argymell i chi gerdded ar lwybr Llanberis sydd yn dechrau yn mhentref Llanberis neu o Ben y Pass rydym yn argymell llwybr PyG a dychwelyd ar lwybr y Mwynwyr.

Mae nifer o lwybrau eraill ar gyfer cerddwyr profiadol. Cewch o hyd iddynt yma

Darganfyddwch yr 800 milltir sgwar arall

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu ardal eang o Gymru gan ymestyn yr holl ffordd o arfordir Gogledd Cymru i lawr i Aberdyfi. Mae lefydd arbennig i ymweld a nhw, o draethau gwyn tywodlyd a chestyll i goedwigoedd glaw geltaidd hynafol.

Edrychwch ar ein map teithio am fwy o wybodaeth ar sut i fynd o amgylch Eryri a ble y gallwch barcio.

Ble allai gael yr amserlen bws ddiweddaraf?

Mae gan Cyngor Gwynedd dudalen Bws Sherpa bwrpasol gyda’r amserlenni ddiweddaraf.

Neu gwefan Traws Cymru am y gwasanaeth T10.

Cynlluniau am gyrchfan gynaliadwy

Ar hyn o bryd, mae Awdurdod Y Parc Cenedlaethol yn cydweithio gyda phartneriaid a chymunedau lleol i ddatblygu cynlluniau tymor hir i drawsnewid Yr Wyddfa a’r ardal amgylchynol i fod yn gyrchfan gynaliadwy.  Mae mwy o wybodaeth yma.

Maes Parcio Morfa Dyffryn (© APCE)

Maes Parcio Morfa Dyffryn (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)