Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Chwilio am Wybodaeth

Drwy ddefnyddio’r dolenni isod, gallwch chwilota am, weld manylion neu ganfod statws unrhyw gais cynllunio yn ogystal a chwilio am apêl neu weld unrhyw un o’n cyhoeddiadau yn y maes cynllunio.