Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Polisi Cynllunio

Mae Tîm Polisi'r Awdurdod yn cynhyrchu amrediad eang o ddogfennau sy'n datgan polisïau a strategaethau ar gyfer dyfodol y Parc Cenedlaethol.

Cysylltwch a ni

Adran Polisi Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274

Ebost: Polisi.Cynllunio@eryri.llyw.cymru