Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Hawliau Cynllunio

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw’r awdurdod cynllunio lleol ar gyfer holl dir ac eiddo o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, ac yn gyfrifol am brosesu a rheoli y rhan fwyaf o ffurfiau datblygu o fewn terfynau’r Parc Cenedlaethol.

Cymeradwyaeth i ddechrau adeiladu neu addasu adeilad neu ddarn o dir yw hawl cynllunio. Mae rhai datblygiadau nad oes eu hangen, a gallwch ganfod os oes angen hawl cynllunio arnoch neu beidio yma. Fodd bynnag yn y rhan fwyaf o achosion mi fydd angen yr hawl cynllunio priodol arnoch cyn y cewch ddechrau.

Cewch fwy o wybodaeth am hawliau cynllunio drwy ddilyn y dolenni isod.

Ffurflenni Cais

Application Forms

Os hoffech wneud cais cynllunio, gallwch un ai gwneud cais ar-lein gan ddefnyddio gwefan y Porth Cynllunio neu lawrlwytho a llenwi un o’n ffurflenni cais.

« mwy o fanylion

Canllawiau Dylunio

Design Guides

Er mwyn cynnal cymeriad adeiladau unigol ac ardaloedd cadwraeth o fewn y Parc, rydym wedi cynhyrchu cyfres o enghreifftiau o ddyluniadau yn gymorth i ddatblygwyr ac unigolion.

« mwy o fanylion