Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Cyngor ac Arweiniad

Yn gyffredinol, bydd angen i chi gael caniatâd cynllunio i newid neu ychwanegu at strwythur adeilad. Fe welwch isod rai canllawiau syml fydd yn eich cynorthwyo i benderfynu a ydynt yn berthnasol i chi. Nid yw’r canllawiau a nodir yma’n ddehongliad awdurdodol o’r gyfraith.

Canllawiau yn unig yw'r cyngor a roddir yma. Os ydych yn ansicr a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gwaith yr ydych yn bwriadu’i wneud, fe ddylech ofyn am gyngor gan ein gwasanaeth gynllunio. Os ydych yn adeiladu neu’n addasu adeilad heb i chi gael caniatâd yn gyntaf, fe all fod y cewch chi eich gorfodi i wneud pethau’n iawn yn ddiweddarach, neu hyd yn oed gael gwared ar y gwaith, a all fod yn gostus iawn.