Snowdonia National Park strapline

Parc Cenedlaethol Eryri

Coed y Brenin Dolgellau

Llyn Mymbyr Eryri

Cysylltu Gyda Ni

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, cysylltwch â ni ar;

Swyddfa'r Parc Cenedlaethol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274

Ffacs: 01766 771211

e-bost: parc@eryri.llyw.cymru

Dros y penwythnos, gallwch gysylltu â’n Canolfan Groeso ym Metws y Coed ar;

Ffôn: 01690 710 246

e-bost: tic.byc@eryri.llyw.cymru

Mewn argyfwng, cysylltwch â’r gwasnaaethau brys yn uniongyrchol.

Plas Tan Y Bwlch

Canolfan Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwlch
Plas Tan y Bwlch
Maentwrog
Blaenau Ffestiniog
LL41 3YU

Ffôn: 01766 772600

e-bost: plas@eryri.llyw.cymru

Cynllunio

Cyfarwyddwr Cynllunio a Treftadaeth Diwylliannol
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

Am gyngor ynghylch Ceisiadau Cynllunio:
Ffôn: 01766 770274
Ffacs: 01766 772609
e-bost: cynllunio@eryri.llyw.cymru

Am gyngor ynghylch Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth
Arwel.Thomas@eryri.llyw.cymru – (01766) 772207
John.Roberts@eryri.llyw.cymru - (01766) 772518

Gwasanaeth Addysg

Gwasanaeth Addysg
Plas Tan y Bwlch
Maentwrog
Gwynedd
LL41 3YU

Ffôn: 01766 770274
e-bost: addysg@eryri.llyw.cymru

Gwasanaeth Wardeinio

Rheolwr Gwasanaeth Wardeinio a Mynediad
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

Ffôn: 01766 770 274
Ffacs: 01766 771 211
e-bost: parc@eryri.llyw.cymru