Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Gweithio mewn Partneriaeth

Mae'r Parc Cenedlaethol yn cydweithio’n agos gyda sefydliadau, busnesau, tirfeddianwyr a chymunedau yn y Parc Cenedlaethol er mwyn cyflawni pethau mawr gyda'n gilydd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Angela Jones, Rheolwr Partneriaethau’r Parc Cenedlaethol
E-bost: angela.jones@eryri.llyw.cymru
Ffôn: (01766) 772 510