Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Cyfarfodydd Zoom

Dewis Iaith Mewn Cyfarfodydd Zoom Gyda Cyfieithu Ar Y Pryd

Os ydych yn ymuno â’r cyfarfod oddi ar liniadur / cyfrifiadur, dilynwch y cyfarwyddiadau hyn:


Pan fydd pawb wedi cyrraedd y cyfarfod, a phan fydd y cyfieithydd wedi’i osod ar y system, byddwch yn cael hysbysiad ar eich sgrin i ddewis pa iaith.


(Sylwch, os ydych yn cyrraedd yn hwyr, mae angen i chi glicio ar y llun o’r byd ar waelod y sgrin er mwyn dewis eich iaith)


Mae 2 opsiwn o ran iaith, dewiswch un o’r isod: (English neu German)


1. Os ydych chi’n deall Cymraeg, AC yn bwriadu siarad Cymraeg yn y cyfarfod, mae angen i chi ddewis GERMAN fel iaith. (Yn anffodus, nid yw Cymraeg/baner Cymru yn un o’r opsiynau sydd ar gael ar hyn o bryd ar Zoom).


2. Os NAD ydych chi’n deall Cymraeg, ac felly angen defnyddio’r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd os bydd rhywun arall yn siarad Cymraeg mae angen i chi ddewis ENGLISH fel iaith.


Os ydych yn ymuno â’r cyfarfod oddi ar ffôn / lechan (tablet), dilynwch y cyfarwyddiadau hyn:


Pan fydd pawb wedi cyrraedd y cyfarfod, a phan fydd y cyfieithydd wedi’i osod ar y system, byddwch yn cael hysbysiad ar eich sgrin i ddewis pa iaith.


(Sylwch, os ydych yn cyrraedd yn hwyr, mae angen i chi glicio ar y tri dotyn yn nhop ochr dde’r sgrin, ac wedyn clicio ar er mwyn dewis eich iaith)


Mae 2 opsiwn o ran iaith, dewiswch un o’r isod: (English neu German)


1. Os ydych chi’n deall Cymraeg, AC yn bwriadu siarad Cymraeg yn y cyfarfod, mae angen i chi ddewis GERMAN fel iaith. (Yn anffodus, nid yw Cymraeg/baner Cymru yn un o’r opsiynau sydd ar gael ar hyn o bryd).


2. Os NAD ydych chi’n deall Cymraeg, ac felly angen defnyddio’r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd os bydd rhywun arall yn siarad Cymraeg mae angen i chi ddewis ENGLISH fel iaith.