Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Defnyddio Logo'r Parc Cenedlaethol Eryri

Dyluniwyd logo Parc Cenedlaethol Eryri yn 1957 pan oedd y Parc ym mlynyddoedd cyntaf ei ddynodiad. Ers hynny, mae sawl newid cynnil wedi digwydd, ond mae’n dal i gadw elfennau sylfaenol y dyluniad gwreiddiol.

Os ydych am ddefnyddio ein logo at ddefnydd personol neu addysgiadol, dilynwch y canllawiau hyn.

Defnyddio Ein Logo

Mae logo’r Parc Cenedlaethol ar gael mewn llawer o ffurfiau, mae’r un yr ydych yn debygol o ddefnyddio yn ddibynol ar bwrpas y defnydd. Gall defnydd digidol neu brint lliw llawn ddefnyddio ein logo lliw llawn, tra gellir defnyddio ein logo fersiwn unlliw at unrhyw bwrpas unlliw.

Pantone 541

Lliw Logo

Gall ein logo gael ei ddefnyddio mewn lliw llawn, ein steil arferol, sef glas tywyll (Pantone 541) a gwyn, neu mewn du a gwyn. Os nad oes rheswm digonol i beidio, dylid defnyddio’r logo yn erbyn cefndir gwyn neu olau. Yn gyffredinol yr ydym yn hoffi ein logo gael ei ddefnyddio mewn lliw llawn yn erbyn cefndir gwyn, neu mewn glas tywyll (Pantone 541) yn erbyn cefndir gwyn.

Logo Artwork
Under no circumstances must our logo be altered in any way, and an original version, obtained from us should always be used. It can be downloaded in several different formats, (see below).

Dyluniad Logo

O dan unrhyw amgylchiadau ni ddylir ein logo gael ei newid mewn unrhyw ffordd, a dylir defnyddio fersiwn gwreiddiol gennym ni pob tro. Gellir ei lawrlwytho o dan amryw o fersiynau gwahanol, (gweler isod).

Am fwy o gyngor ar ddefnyddio logo Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, cysylltwch â:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru