Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2021

Ymateb i’r normal newydd trwy gynnig mwy o brofiadau yn yr Ysgwrn

11 Mawrth 2022

Bydd yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd, yn ymestyn eu cynnig i grwpiau eleni trwy roi mwy o brofiadau a theithiau tywys yn yr awyr agored.

« mwy o fanylion

Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru yn dod ynghŷd i ddathlu ein Awyr Dywyll

16 Chwefror 2022

Mae Prosiect Nos ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn falch o gydweithio gyda pob un o’r tirweddau dynodedig yng Nghymru er mwyn cyflwyno nifer o ddigwyddiadau byw ac ar-lein ar draws y wlad.

« mwy o fanylion

Daffodil (© Alan Cleaver)

APCE yn nodi pwysigrwydd Dydd Gŵyl Dewi

14 Chwefror 2022

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cymerwadwyo cynnig i nodi pwysigrwydd statws Dydd Gŵyl Dewi.

« mwy o fanylion

Wyau Brithyll - Trout Eggs

Disgyblion Ysgol Bro Tryweryn yn gofalu am ddeorfa frithyll yn y dosbarth

12 Ionawr 2022

Gyda chymorth tîm Wardeiniaid Awdurdod y Parc bydd disgyblion Ysgol Bro Tryweryn ger y Bala yn cael cyfle i ddysgu am gylch bywyd brithyll trwy ofalu am ddeorfa bysgod yn eu hystafell ddosbarth.

« mwy o fanylion