Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2018

Gwesty Dewi Sant Harlech

Dechrau ar waith dymchwel Gwesty Dewi Sant, Harlech

5 Medi 2019

Mae Gwesty Dewi Sant, Harlech wedi sefyll yn segur ers rhai blynyddoedd bellach. Yr wythnos nesaf bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n dechrau ar y gwaith o ddymchwel yr adeilad. Mae hyn yn dilyn achos Gorfodaeth Cynllunio maith a arweiniodd i Awdurdod y Parc orfod cymryd camau uniongyrchol. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi derbyn cefnogaeth sylweddol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd i gyrraedd y pwynt yma.

« mwy o fanylion

Preparing a transport strategy for the Snowdon area

Paratoi strategaeth trafnidiaeth ardal Yr Wyddfa

2 Medi 2019

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd a Chyngor Conwy er mwyn datblygu strategaeth hirdymor ar gyfer sialensiau parcio a thrafnidiaeth o amgylch godre’r Wyddfa fel rhan o Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa.

« mwy o fanylion

Celtic Rainforest

Y Gweinidog Lesley Griffiths i lansio prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru LIFE

29 Awst 2019

Dydd Iau y 5ed o Fedi bydd y Gweinidog Cymreig, Lesley Griffiths, yn lansio prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru yn swyddogol yn Neuadd Bentref Ganllwyd ger Dolgellau. Bydd rhanddeiliaid yn dod ynghyd i ddysgu am nodau’r prosiect 7 mlynedd, a ariennir yn bennaf gan raglen LIFE yr UE a Grant Seilwaith Gwyrdd Llywodraeth Cymru.

« mwy o fanylion

Hafod Eryri (© APCE / SNPA)

Haul, glaw neu eira? Gwasanaeth byw am amodau'r tywydd, Wyddfa Fyw, wedi ei lansio ar gyfer copa'r Wyddfa

14 Awst 2019

Mae’r Wyddfa'n un o’r mynyddoedd ac atyniadau ymwelwyr mwyaf eiconig yn y DU. Mae’n gyfraniad anhygoel i iechyd ein cenedl ac yn darparu mynediad ysbrydoledig i fwynhau’r awyr iach, ymarfer corff a'r amgylchedd naturiol.

« mwy o fanylion

Afon Conwy (© Jean Mottershead)

Saith Rhyfeddod Eryri

25 Gorffennaf 2019

Erioed wedi meddwl ble mae rhai o'n mannau gorau yn y Parc Cenedlaethol? Dyma Saith Rhyfeddod Eryri rhai o'n staff.

« mwy o fanylion

Summer Activities at Yr Ysgwrn

Gweithgareddau'r Haf yn Yr Ysgwrn

11 Gorffennaf 2019

Dewch i ymuno a hwyl yr Haf yn Yr Ysgwrn ar ein dyddiau gweithgareddau!

« mwy o fanylion

Prince Charles Visits Gerald Williams at Yr Ysgwrn

Y Tywysog Charles yn ymweld ȃ Gerald Williams yn Yr Ysgwrn

5 Gorffennaf 2019

Heddiw, ymwelodd y Tywysog Charles ȃ’r Ysgwrn gan gwrdd ȃ Gerald Williams, nai Hedd Wyn. Wrth gael ei dywys o gwmpas y safle cafodd y Tywysog gyfle i ddysgu mwy am Hedd Wyn ac arwyddocâd Yr Ysgwrn.

« mwy o fanylion

Thanks to Snowdon Ambassador workshop sponsors

Diolch i noddwyr gweithdy Llysgenhadon Yr Wyddfa

14 Mehefin 2019

Cynhelir y gweithdy cyntaf erioed dros Gymru gyfan ar gynlluniau llysgennad twristiaeth yr wythnos nesaf. Mae’r gweithdy yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phrosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf a bydd yn amlygu buddiannau cynlluniau llysgennad. Fe fydd y digwyddiad rhad ac am ddim - Llysgenhadon dros Gymru: Ymarfer Da a Dysgu Gwersi - yn cymryd lle ar yr 20fed yng Ngwesty’r Imperial yn Llandudno. Fe fydd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn croesawu busnesau, cymdeithasau masnach a rheolwyr lleoliadau sy’n mynychu.

« mwy o fanylion

Monitor

Ffigyrau Monitro Ymwelwyr 2018 - Cymrwch olwg ar ein gwaith

13 Mehefin 2019

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynhyrchu adroddiad o holl ddata monitro ymwelwyr (cerddwyr). Mae'r data yma'n cael ei gasglu, ei ddadansoddi a'i gyflwyno gan yr Adran Fynediad.

« mwy o fanylion

Election of Chairman and Vice Chairman

Ethol Cadeirydd ac Is Gadeirydd

5 Mehefin 2019

Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a gynhaliwyd heddiw ym Mhlas Tan y Bwlch:-

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn

Gwobrau Europa Nostra - mae’r Ysgwrn eich angen chi!

24 Mai 2019

Wythnos yma cawsom yr anrhydedd enfawr o dderbyn gwobr yng nghategori Cadwraeth Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019.

« mwy o fanylion

Europa Nostra

Gwaith cadwraethol Yr Ysgwrn ym Mharc Cenedlaethol Eryri ymysg enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019

21 Mai 2019

Mae enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019, gwobrau fwyaf anrhydeddus yn eu maes trwy Ewrop, sy’n cael ei ariannu gan raglen Creative Europe, wedi eu cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Ewropeaidd ac Europa Nostra, rhwydwaith treftadaeth flaenllaw Ewrop.

« mwy o fanylion

Event Logo

Llysgenhadon dros Gymru

15 Mai 2019

Cyhoeddwyd y gweithdy cyntaf erioed dros Gymru gyfan ar gynlluniau llysgennad twristiaeth yn ystod yr Wythnos Twristiaeth. Mae’r gweithdy yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phrosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf a bydd yn amlygu buddiannau cynlluniau llysgennad.

« mwy o fanylion

Ffwrnais Chwyth Dolgun Blast Furnace

Dathlu 300 mlynedd ers tanio ffwrnais chwyth Dolgun

23 Ebrill 2019

Fis Mawrth eleni yr oedd 300 mlynedd wedi mynd heibio ers taniad cyntaf yr hen ffwrnais chwyth yn Nolgun ger Dolgellau. Fel rhan o raglen o weithgareddau a drefnwyd i nodi’r achlysur bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal diwrnod agored fydd yn rhoi cyfle i drigolion yr ardal ddysgu mwy am y safle rhyfeddol hwn.

« mwy o fanylion

mynydd Conwy

Mae Pythefnos Darganfod y Parciau yn cychwyn y penwythnos yma

6 Ebrill 2019

Heddiw (6 Ebrill) yw cychwyn Pythefnos Darganfod y Parciau Cenedlaethol - pythefnos o ddathliadau ar draws y DU gyda digwyddiadau a gweithgareddau yn rhedeg trwy wyliau’r Pasg er mwyn ysgogi pobl o bob oed i fwynhau, mentro a dysgu mwy am y llefydd arbennig yma.

« mwy o fanylion

Poster Cyfoeth ein Corsydd

Dathlu ‘Cyfoeth ein Corsydd’ mewn Arddangosfa

7 Mawrth 2019

Y penwythnos hwn bydd arddangosfa newydd prosiect “Cyfoeth ein Corsydd” yn cael ei hagor yn Yr Ysgwrn, Trawsfynydd. Bydd yr arddangosfa yn dathlu a hyrwyddo treftadaeth arbennig mawndiroedd Meirionnydd.

« mwy o fanylion