Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Gwneud Ymholiad

Ar gyfer ymholiadau ar benwythnos cysylltwch â:

Canolfan Groeso Parc Cenedlaethol Eryri

Stablau'r Royal Oak
Betws y Coed
Conwy. LL24 0AH

Telephone: 01690 710426

Email: TIC.BYC@eryri.llyw.cymru

Am wybodaeth ynghylch caniatȃd ffilmio, neu ymholiadau Cyfathrebu yn ymwneud ȃ Gwasanaethau Corfforaethol cysylltwch ȃ:
(Adrannau Corfforaethol a Chyfreithiol, Cyllid, Eiddo, Addysg, Cyfathrebu, SG a Phartneriaethau) Oriau swyddfa arferol.

Ioan Gwilym

Snowdonia National Park Authority's Corporate Services Communications Officer

Snowdonia National Park Authority
National Park Offices, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Telephone: +44 (0) 1766 772 253

Email: ioan.gwilym@snowdonia.gov.wales

Ar gyfer unrhyw ymholiadau Cyfathrebu yn ymwneud ȃ Chynllunio a Rheolaeth Tir cysylltwch ȃ:
(Adrannau Cadwraeth Coed & Amaeth, Wardeiniaid, Mynediad, Treftadaeth Ddiwylliannol a Cynllunio) Oriau swyddfa arferol.

Gwen Aeron Edwards

Swyddog Cyfathrebu Cynllunio a Rheoli Tir

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: +44 (0) 1766 770 274

Ebost: gwen.aeron@eryri.llyw.cymru

Edward Jones

Pennaeth Gwasanaethau Eiddo

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: +44 (0) 1766 772 266

Symudol: +44 (0) 7900 267 530

Ebost: Edward.Jones@eryri.llyw.cymru

Arwyn Williams

Swyddog Sgrin Cymru

Ffôn: +44 (0) 1286 662 341

Symudol: +44 (0) 7786 271 680

Ebost: Arwyn.Williams31@Wales.GSI.gov.uk