Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion a'r Cyfryngau

Dylai pob ymholiad o’r wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc gael eu cyfeirio at Swyddog y Wasg drwy ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen ‘Gwneud Ymholiad’.

Os nad ydych yn ohebydd ond am wneud ymholiad cyffredinol sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc, os gwelwch yn dda defnyddiwch y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.

Newyddion Diweddaraf

Ymateb i’r normal newydd trwy gynnig mwy o brofiadau yn yr Ysgwrn

11 Mawrth 2022

Bydd yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd, yn ymestyn eu cynnig i grwpiau eleni trwy roi mwy o brofiadau a theithiau tywys yn yr awyr agored.

« mwy o fanylion