Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

70 mlynedd o Barc Cenedlaethol Eryri mewn lluniau!

Mae 2021 yn flwyddyn arbennig iawn i ni yma yn Eryri gan ein bod yn dathlu 70 mlynedd ers dynodiad Eryri yn Barc Cenedlaethol.

Er bod cymaint o newid wedi bod dros y saith degawd diwethaf, mae’n braf gweld bod Eryri dal i fod yr un mor hardd ac arbennig ag erioed, ac yn parhau i ysbrydoli.

Er mwyn edrych yn ôl a dathlu’r 70 mlynedd diwethaf rydym wedi creu llinell amser o luniau, gyda’r nod o gael o leiaf un llun ar gyfer pob un blwyddyn!

Er mwyn dechrau arni rydym wedi pori trwy bentyrrau o hen luniau du a gwyn mewn hen gabinet gwichlyd, a thyrchu am y cryno ddisgiau llawn lluniau digidol o gefn y cwpwrdd!

Oes gennych chi luniau o Eryri yr hoffech eu cyfrannu i’r llyfrgell lluniau? Croeso i chi eu hafnon atom – byddem wrth ein boddau yn eu gweld!

Mwynhewch!

Os hoffech chi gyfrannu i’r oriel luniau Eryri 70 yna anfonwch eich llun gyda’r dyddiad ac unrhyw wybodaeth ynghylch y llun i cyfathrebu@eryri.llyw.cymru .

Amodau a thelerau:

  • Bydd pob un ffotograff a uwchlwythir i'r oriel yn cynnwys cydnabyddiaeth priodol i berchennog yr hawlfraint.
  • Trwy anfon llun atom rydych yn cadarnhau mai chi yw perchennog cyfreithiol hawlfraint y ffotograff neu eich bod wedi derbyn caniatad y perchennog i'w rannu.
  • Trwy ebostio eich ffotograff atom rydych yn rhoi caniatad i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddefnyddio eich ffotograff at ddefnydd di-fasnachol mewn unrhyw ddeunyddiau digidol neu brint er mwyn dathlu pen-blwydd Eryri'n 70.
  • Dim ond fersiynau digidol o ffotograffau a dderbynir, ac ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw ffotograffau a anfonir atom drwy'r post.
  • Nid yw APCE yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd diawdurdod neu gopïo ffotograffau a ddarparwyd.