Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Datganiad o Gyfrifon

Yn dilyn pob blwyddyn ariannol, mae'r Awdurdod yn cynhyrchu Datganiad o Gyfrifon sy'n cyflwyno gwybodaeth glir am effaith ariannol ei weithgareddau. Caiff y cyfrifon eu harchwilio i sicrhau eu bod yn adlewyrchiad teg o sefyllfa ariannol yr Awdurdod. Mae'r cyfrifon yn dangos:

  • Holl wariant ac incwm refeniw ar gyfer pob un o wasanaethau'r Awdurdod
  • Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth
  • Crynodeb o Wariant Cyfalaf ar gyfer y flwyddyn, a'i ffynonellau ariannu
  • Gwybodaeth ariannol arall ac esboniad am Gyllid yr Awdurdod

Cliciwch isod i lawrlwytho copi o Ddatganiadau Ariannol yr Awdurdod.

Datganiad Cyfrifon 2020 - 2021 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2019 - 2020 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2018 - 2019 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2017 - 2018 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2016 - 2017 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2015-16 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2014 2015 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2013 - 2014 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2012 - 2013 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2011 - 2012 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2010 - 2011 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2009 - 2010 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2008 - 2009 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2007 - 2008 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2006 - 2007 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2005 - 2006 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth

Datganiad Cyfrifon 2004 - 2005 (PDF file)
Sefyllfa ariannol yr Awdurdod ar 31 Mawrth