Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Aelodau'r Awdurdod

Cyng. Wyn Ellis-Jones

Cyng Wyn Ellis-Jones (© APCE)

Penodwyd gan: Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod: Cadeirydd Yr Awdurdod

Cyfeiriad: Hafod Geunan, Nebo, Llanrwst. LL26 0TD

Ffôn: 07799473633

Ebost: Cynghorydd.WynJones@eryri.llyw.cymru

Cyng. Annwen Hughes

Cyng. Annwen Hughes (© APCE)

Penodwyd gan: Gyngor Gwynedd

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod: Is-Gadeirydd yr Awdurdod

Cyfeiriad: Crafnant, Llanbedr, Gwynedd. LL45 2PH

Ffôn: 01341 241613

Ebost: Cynghorydd.AnnwenHughes@eryri.llyw.cymru

Mr. Owain Wyn

Mr Owain Wyn (© APCE)

Penodwyd gan: Lywodraeth Cymru

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Dolawen, Penygarth, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1EY

Ffôn: 07971 288021

Ebost: Owain.Wyn@eryri.llyw.cymru

Cyng. John Pughe Roberts

Cyng. John Pughe Roberts (© APCE)

Penodwyd gan: Gyngor Gwynedd

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, Powys. SY20 9AJ

Ffôn: 07713165941

Ebost: Cynghorydd.JohnPugheRoberts@eryri.llyw.cymru

Cyng. Elwyn Edwards

Cyng. Elwyn Edwards (© APCE)

Penodwyd gan: Gyngor Gwynedd

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod: Cadeirydd Pwyllgor Cynllunio a Mynediad / Pencampwr Treftadaeth Diwylliannol

Cyfeiriad: Bod Aeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd. LL23 7SR

Ffôn: 07879337371

Ebost: Cynghorydd.ElwynEdwards@eryri.llyw.cymru

Sarah Hattle

Penodwyd gan: Llywodraeth Cymru

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Cwm Heisian Ganol, Hermon, Llanfachreth, Dolgellau, Gwynedd LL40 2LF

Ffôn: 07894915966

Ebost: Sarah.hattle@eryri.llyw.cymru

Cyng. Alwyn Gruffydd

 Cyng. Alwyn Gruffydd (© APCE)

Penodwyd gan: Gyngor Gwynedd

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod: Cadeirydd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau
Aelod o’r Pwyllgor Safonau (tymor gwasanaethu o 4 mlynedd)

Cyfeiriad: Llidiart Ysbyty, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd LL49 9RN

Ffôn: (01766) 513 025

Ebost: Cynghorydd.AlwynGruffydd@eryri.llyw.cymru

Mike Stevens

blank image

Penodwyd gan: Cyngor Gwynedd

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Verano, Pier Road, Tywyn, Gwynedd LL36 OUA LL36 OUA

Ffôn: 07778 564755

Ebost: mailto:cynghorydd.mikestevens@gwynedd.llyw.cymru

Cyng. Edgar Wyn Owen

Cyng. Edgar Wyn Owen (© APCE)

Penodwyd gan: Gyngor Gwynedd

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd. LL55 4YY

Ffôn: (01286) 650594

Ebost: Cynghorydd.EdgarOwen@eryri.llyw.cymru

Cyng. Elfed Powell Roberts

Cyng. Elfed Powell Roberts (© APCE)

Penodwyd gan: Gyngor Gwynedd

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd LL41 4HN

Ffôn: (07768) 667 508

Ebost: Cynghorydd.ElfedRoberts@eryri.llyw.cymru

Cyng. Judith Mary Humphreys

Penodwyd gan: Gyngor Gwynedd

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Tyddyn Bach, Penygroes, Caernarfon. LL54 6PS

Ffôn: 07521 964495

Ebost: Cynghorydd.JudithHumphreys@eryri.llyw.cymru

Cyng. Gethin Glyn Williams

Cyng. Gethin Glyn Williams (© APCE)

Penodwyd gan: Gyngor Gwynedd

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Richmond House, Abermaw, Gwynedd LL42 1DW

Ffôn: (07890) 705 180

Ebost: Cynghorydd.GethinGlynWilliams@eryri.llyw.cymru

Cyng. Philip Henry Capper

Cyng Philip Henry Capper (© APCE)

Penodwyd gan: Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: 2 Mount Pleasant, Llysfaen, Bae Colwyn. LL29 8SN

Ffôn: 07926074457

Ebost: Cynghorydd.PhilCapper@eryri.llyw.cymru

Cyng. Ifor Glyn Lloyd

Cyng. Ifor Glyn Lloyd (© SNPA)

Penodwyd gan: Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod: Aelod

Cyfeiriad: Fferm Cynant Ganol, Betws-yn-Rhos, Abergele, Conwy. LL22 8YN

Ffôn: (07733) 012936

Ebost: Cynghorydd.IforGlynLloyd@eryri.llyw.cymru

Ms. Tracey Evans

Ms. Tracey Evans (© APCE)

Penodwyd gan: Lywodraeth Cymru

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Gallt y Ffrwd, Llanfrothen, Gwynedd LL48 6DZ

Ffôn: 07921700521

Ebost: Tracey.Evans@eryri.llyw.cymru

Mr. Tim Jones

Mr Ceri Stradling (© APCE)

Penodwyd gan: Lywodraeth Cymru

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Isgaer Wen, Lon y Mynydd, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1UZ

Ffôn: 07780646900

Ebost: Tim.Jones@eryri.llyw.cymru

Mr. Brian Angell

Mr. Brian Angell (© APCE)

Penodwyd gan: Lywodraeth Cymru

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad: Lake House, 21 Ford Street, Clun, Craven Arms, Shropshire.

Ffôn: 07790 325007

Ebost: Brian.Angell@eryri.llyw.cymru

Swydd Wag

blank image

Penodwyd gan:

Swyddogaethau o fewn yr Awdurdod:

Cyfeiriad:

Ffôn:

Ebost: