Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Dynodwyd Eryri yn Barc Cenedlaethol yn 1951 er mwyn diogelu ei phriodweddau arbennig. Mae rhain yn cynnwys golygfeydd anhygoel, dyffrynoedd tyfn, llynoedd, afonydd, pistylloedd, mynyddoedd hagr a thraethau pur – mae gan Eryri y cyfan. Mae hefyd yn gartref i dros 25,000 o bobl, llawer ohonyn nhw’n gweithio yn y Parc Cenedlaethol ble mae’r iaith Gymraeg yn parhau i fod y brif iaith. Mae oddeutu 6 miliwn o bobl yn ymweld ag Eryri yn flynyddoedd i fwynhau’r rhinweddau hyn, ac o ganlyniad, yn cyfrannu’n helaeth at yr economi leol.

Yn dirwedd byw, mae’n rhaid amddiffyn Eryri yn erbyn unrhywbeth sy’n fygythiad i’w natur anhygoel, yn enwedig mewn oes o dechnoleg newydd, ffyrdd o fyw cyfnewidiol a niferoedd ymwelwyr sy’n cynyddu o hyd.

Mae Awdurdod y Parc yn gweithio gyda amryw o gyrff eraill er mwyn sicrhau dyfodol gynaladwy ar gyfer cenhedlaethau’r dyfodol o drigolion ac ymwelwyr y Parc Cenedlaethol.