SNPA Print Header
Rydych chi yma: Ymweld > Gwybodaeth Leol > App Ffonau Clyfar

App 'Mwynhau Eryri'

‘Mwynhau Eryri’ yw eich arweiniad symudol perffaith i fwynhau, crwydro a darganfod Parc Cenedlaethol Eryri – lle i enaid gael llonydd yn un o drysorau mwyaf Prydain!

Bydd yr app iPhone ac Android yma, a ddatblygwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, yn arweiniad perffaith i gael y gorau o’ch ymweliad â Pharc Cenedlaethol Eryri, o lwybrau cerdded â golygfeydd hyfryd i weithgareddau llawn adrenalin i atyniadau bythgofiadwy. Os ydych chi yn Eryri, p’un ai a ydych yn lleol i Eryri, yn ymwelydd neu’n chwilio am ddiwrnod allan i’r teulu, defnyddiwch yr app i ddod o hyd i bethau i’w gwneud gerllaw. Fel ymwelydd, gallwch ddefnyddio’r app cyn eich ymweliad ag Eryri i gynllunio diwrnodau allan gwych ledled y Parc Cenedlaethol gan gyfrannu at eich profiad fel ymwelydd.

App iPhone Eryri

Cynnwys:
• Cyfarwyddiadau a mapiau ar gyfer cerdded o fewn y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys llwybrau mynyddig, llwybrau hamdden a llwybrau hygyrch
• Gwybodaeth am weithgareddau amrywiol fel beicio mynydd, gweithgareddau dŵr, marchogaeth, dringo, clybiau golf, canolfannau hamdden a mwy
• Gwybodaeth am atyniadau, safleoedd hanesyddol, rheilffyrdd bach
• Gwybodaeth gyffredinol am Ganolfannau Croeso, trafnidiaeth gyhoeddus ac ysbytai
• Dolenni i’n tudalennau rhyngweithio cymdeithasol

Nodwedd Arbennig:
Os ydych chi’n siarad Cymraeg neu’n dymuno dysgu ychydig o Gymraeg, gwnewch yn fawr o’r app Cymraeg-Saesneg cyfan gwbl ddwyieithog hwn.

Nodweddion Ychwanegol:
• Gellir chwilio trwy’r App trwy’r defnydd o fapiau
• Mapiau Arolwg Ordnans ar gyfer llwybrau cerdded
• Mapiau Google â golygfeydd lloeren o leoliadau’r llwybrau cerdded, gweithgareddau antur a’r atyniadau
• Gwneir defnydd o GPS y ffôn i ddod o hyd i bethau i’w gwneud gerllaw

Adborth:
Hoffem glywed eich sylwadau chi ar ein app felly anfonwch atom unrhyw adborth neu awgrymiadau ar sut i’w wella.


App Store
Google Play
Map Cerdded App iPhone
Map Cerdded App iPhone
Home Staff Extranet Contact Us
UK National Parks
Ar ben y dudalen

SNPA Print Footer

Awdurdod Parc Cenedlaethol, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL519DX
Ffôn: 01766772274 e-bost: parc@eryri-npa.gov.uk www.eryri-npa.gov.uk