SNPA Print Header
Rydych chi yma: Ymweld > Hafod Eryri

Hafod Eryri

Mae Hafod Eryri yn awr ar agor!

Hafod Eryri
Dathlu'r Agoriad Swyddogol
Cliciwch yma i weld
neu lawrlwytho'r e-lyfryn

Agorodd Hafod Eryri, yr adeilad newydd ar gopa’r Wyddfa, ei ddrysau i'r cyhoedd ar y 12fed o Fehefin 2009.

Hafod Eryri

Mae’r ganolfan ymwelwyr newydd yn adeilad o gynllun unigryw a adeiladwyd o ithfaen ac mae golygfeydd anhygoel i’w gweld o’r wal wydr, y “ffenestr ar y byd”, ar hyd blaen y ganolfan. Gweithreda hefyd fel terminws ar gyfer Cwmni Rheilffordd yr Wyddfa ac mae’n darparu cyfleusterau lluniaeth, tai bach, ynghyd â gwaith dehongli’r mynydd, ei hanes a sut i’w fwynhau. Mae llawer o’r gwaith dehongli yn rhan o adeiladwaith yr adeilad.

Ysgythrwyd llinellau o gerddi cyn Fardd Cymru, Gwyn Thomas ar yr adeilad, fydd o’r diwedd yn darparu strwythur addas i adeilad uchaf Cymru a Lloegr.

Hafod Eryri

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â


Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa’r Parc
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

01766 770274
Parc@eryri-npa.gov.uk


Cwmni Rheilffordd yr Wyddfa
Gorsaf CRhW,
Llanberis,
Caernarfon,
Gwynedd.

0871 720 0033
info@snowdonrailway.co.uk
www.snowdonrailway.co.uk

Logo Hafod Eryri

Hafod Eryri
Logo WEFO
Home Staff Extranet Contact Us
UK National Parks
Ar ben y dudalen

SNPA Print Footer

Awdurdod Parc Cenedlaethol, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL519DX
Ffôn: 01766772274 e-bost: parc@eryri-npa.gov.uk www.eryri-npa.gov.uk