Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Ymweld ag Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn rhan arbennig o'r wlad lle mae pobl yn dod i ymlacio a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden mewn amgylchedd godidog.

Mae tirlun Eryri yn unigryw. Mae'r naw cadwyn o fynyddoedd yn gyfystyr â 52% o'r Parc ac yn cynnwys llawer o gopaon sydd dros 3,000 o droedfeddi (915m). Heblaw am harddwch a hyfrydwch ei fynyddoedd uchel, mae tirlun Eryri yn amrywiol iawn ac yn cynnwys ceunentydd afonydd serth, rhaeadrau a dyffrynnoedd gwyrdd. Mae coetiroedd derw, onnen, criafol a chyll i'w cael ledled y Parc tra bod aberoedd hardd afonydd Dyfi, Mawddach a Dwyryd a 23 milltir o arfordir a thraethau euraidd yn cyfrannu at gyfoeth cyffredinol y tirlun.

Bob blwyddyn mae mwy na 6 miliwn o ddyddiau ymweld yn cael eu treulio yma. Os ydych am ddod yma, mawr obeithiwn y bydd y rhan yma o'r safle yn eich helpu i drefnu'ch ymweliad a'i wneud yn fwy dymunol.

Llwybr Mawddach

*Cofiwch nodi - rydych bellach yn hygyrchu fersiwn newydd o’n gwefan ble mae'r cynnwys a strwythur wedi eu hailddatblygu er mwyn ei gwneud hi¹n haws i chi ganfod y wybodaeth sy’n berthnasol i chi. Nodwch fod y wefan yma yn ‘waith mewn llaw’, felly os canfodwch unrhyw wallau, neu ardaloedd o’r wefan y tybiwch all eu gwella, peidiwch ag oedi cyn cysylltu a ni.

« Gyrrwch eich sylwadau atom

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)